ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μετά το «μετά» αρχίζουν τα δύσκολα

Κύριε διευθυντά
Η πρόθεση «μετά» μπορεί να συντάσσεται είτε με γενική είτε με αιτιατική. Δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα στις δύο περιπτώσεις. Οταν π.χ. λέμε κάτι «μετά λόγου γνώσεως» σημαίνει ότι έχουμε γνώση του θέματος για το οποίο μιλάμε: η πρόθεση με γενική σημαίνει «μαζί με». Οταν όμως λέμε «μετά Χριστόν», η έννοια είναι χρονική: η πρόθεση με αιτιατική σημαίνει ότι κάτι έρχεται έπειτα από κάτι άλλο. Και οι δυο συντάξεις έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική, αλλά χρησιμοποιούνται και στη νέα. Συχνά όμως μπερδεύονται στον προφορικό λόγο, μερικές φορές και στον γραπτό. Ετσι, όταν διαβάζω για τη «μοναδική μετά πανδημίας ταινία» αναρωτιέμαι αν η ταινία πάει χέρι χέρι με την πανδημία ή παρουσιάστηκε ύστερα από την εκδήλωσή της. Μπορεί να καταλαβαίνουμε το νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά η ορθή σύνταξη είναι «μετά πανδημίαν».