ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δοκίμιο, εργασία, μελέτη και paper

Κύριε διευθυντά
Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για την προτροπή του καθηγητού κ. Γ. Μπαμπινιώτη να αποφεύγονται, όπου είναι δυνατόν, ξένες λέξεις στην ελληνική καθομιλουμένη. Είναι φυσικό να υπάρχει ποικιλία απόψεων, βρίσκω όμως αδικαιολόγητες τις επιθέσεις εναντίον αυτής και κάθε άλλης προσπάθειας για την προστασία της γλώσσας μας από τον αναίτιο κατακλυσμό της από ξενισμούς.

Διαβάζω, σε πρόσφατο άρθρο της «Καθημερινής», σχόλιο για τη δημοσίευση «ενός επιστημονικού paper…». Μα υπάρχουν τουλάχιστον δέκα λέξεις για να αποδοθεί αυτός ο όρος στα ελληνικά: πραγματεία, δοκίμιο, εργασία, μελέτη, διατριβή, κείμενο, άρθρο, πόνημα, μονογραφία, έκθεση. Οι επικριτές του κ. Μπαμπινιώτη θα μπορούσαν άραγε να υποστηρίξουν ότι καλώς χρησιμοποιείται η ξένη λέξη «paper»; Και ότι είναι λογικό να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τέτοια καθημερινά φαινόμενα;