ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα αρκτικόλεξα… και πτήσεις στα σύννεφα

Κύριε διευθυντά
Να με συγχωρέσει ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Παναγιώτης Τσανάκας (επιστολή 26-11-20) αλλά, επειδή δεν έτυχε να διαβάσω και το άρθρο στην «Κ» της 16-11-2020, νομίζω ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να γνωρίζω τι σημαίνει ΕΔΕΤ, ή cloud, ΕΔΕΤ, ή ΕΔΥΤΕ, ή Vima, ή «πράσινες» cloud υποδομές.

Είμαι βέβαιος ότι αν έγραφα μία επιστολή και χρησιμοποιούσα όρους που χρησιμοποιούμε στο Π.Ν. όπως: Α/Τ, Φ/Γ, Υ/Β, Α/Υ, Α/Γ, Ε/Π, Ρ/Κ, ΤΠΚ, ΣΔΑΜ, Ν.Σ., Ν.Κ., ΔΔΜΝ, ΔΝΕ, LSM, ESM, ECM, ECCM κ.ά. χωρίς να επεξηγώ τι σημαίνουν, δεν θα καταλάβαινε και ο κ. καθηγητής τίποτα. Μας είπε ο κ. καθηγητής ότι: «Πέραν τούτων, τα τελευταία χρόνια είχαμε επενδύσει (ο ΕΔΕΤ) πόρους για την υιοθέτηση της δημοφιλούς πλατφόρμας διαχείρισης Οpen Stack, ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τη διεθνή τάση για ανοιχτές και διαλειτουργικές υποδομές νέφους, και να ενταχθούμε στην τεράστια κοινότητα που εξελίσσει συλλογικά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα σε όλον τον κόσμο». Δηλαδή μετείχα και εγώ, ως φορολογούμενος πολίτης, στην υιοθέτηση αυτής της πλατφόρμας στην οποία 
επένδυσε ο ΕΔΕΤ.

Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μου σας παρακαλώ σε τι μετείχα, γιατί προς το παρόν πετάω στα σύννεφα και έχω «Okeano» και τρικυμία εν κρανίω.