ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πλήρης καταγραφή ξενόγλωσσων λέξεων

Kύριε διευθυντά
Η  Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά (Ε.Γ.Κ.), της οποίας βασική καταστατική προτεραιότητα αποτελεί η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και η αντικατάσταση ξενόγλωσσων όρων και επιγραφών, εκφράζει εντονότατα τον προβληματισμό της για την παρατηρούμενη ακατάσχετη εισροή ξενικών όρων –ανεξάρτητα αν τελικώς επιβιώσουν– ιδιαίτερα μάλιστα τον τελευταίο καιρό από κυβερνητικά όργανα και δημόσιους οργανισμούς με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού.

Η ελληνική γλώσσα νοηματοδότησε ανά τους αιώνες τον οικουμενικό πολιτισμό και σε αυτήν προστρέχουν ακόμη και σήμερα επιστήμονες, διανοητές και ερευνητές ανά την υφήλιο για να αντλήσουν ορολογίες για νέες σκέψεις, ιδέες και παράγωγα.
Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους –και κατά πρώτο λόγο στους εκλεγμένους και θεσμικούς εκπροσώπους του ελληνικού λαού– ότι η διαφύλαξη και η προστασία της ελληνικής γλώσσας είναι ταυτόσημη με την προστασία του πολιτισμού μας και του εθνικού μας μέλλοντος.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Γ.Κ., σε συνεργασία με το προεδρείο της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, έχει ξεκινήσει να καταγράφει τις ξενόγλωσσες λέξεις με επακριβή αντικατάστασή τους από δόκιμους όρους που αβίαστα προσφέρει η πολυδύναμη ελληνική γλώσσα, η οποία δεν έχει καμία δυσκολία να εκφράσει σωστά τους σύγχρονους ξένους όρους.

Για την επίτευξη και προώθηση του υψηλού αυτού στόχου, είναι αναγκαία η πολιτική βούληση για επίσημη θεσμοθέτηση επιτελικού οργάνου αποτελούμενου από έμπειρους επιστήμονες. Η προσδοκώμενη αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα προσέδιδε την απαιτούμενη στήριξη και επισημότητα στην προσπάθεια αυτή για τη διατήρηση της ποιότητας και της αισθητικής της γλώσσας μας, η προστασία της οποίας ήταν συνταγματικώς κατοχυρωμένη σε παλαιότερα Συντάγματα της χώρας. 

Αποτελεί αναμφισβήτητα ειρωνεία το γεγονός της κατάχρησης ξενόγλωσσων λέξεων στην ελληνική γλώσσα που έχει διαχρονικά εμπλουτίσει με πλήθος λέξεων πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες –και όχι μόνο– τις οποίες ο διεθνώς γνωστός γλωσσολόγος F.R. Adrados έχει εύστοχα χαρακτηρίσει «κρυπτοελληνικές».