ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί εξοπλισμών και αλληλεγγύης

Kύριε διευθυντά 
Οι Πράσινοι στη Γερμανία υποστηρίζουν θερμά την ελληνική θέση για απαγόρευση πώλησης οπλικών συστημάτων –εν προκειμένω των 6 υποβρυχίων Type 214– στην Τουρκία, η οποία απροκάλυπτα και με τον πιο επίσημο τρόπο (casus belli) απειλεί και διά των όπλων αυτών δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι Χριστιανοδημοκράτες, αντιδρώντες, υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να απαγορεύσουν αυτήν την πώληση εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, λες και μπορεί εντός της ίδιας συμμαχίας ένα κράτος να απειλεί άλλο κράτος-μέλος της. 

Παρ’ όλα αυτά στην περίπτωση των υπό της Γερμανίας κατασκευαζομένων κινητήρων για το νέο τουρκικό άρμα μάχης Altay, απαγόρευσαν την πώλησή των στην Τουρκία με αιτιολογικό την επέμβαση της τελευταίας στη Συρία.

Αυτό που ισχύει για τη Συρία γιατί δεν ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης; 

Προφανώς ο μακροχρόνιος πολιτικός και οικονομικός εναγκαλισμός της Γερμανίας με την Τουρκία δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ευνοϊκότερη μεταχείριση προς την Ελλάδα. 

Ετσι, μόλις εξασφαλίσουμε, έστω και συγκυριακά, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας, οι καλοί μας σύμμαχοι και εταίροι –Γερμανοί και άλλοι– σπεύδουν να το εξουδετερώσουν.