ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Επαινώ υπουργό, είναι και είδηση

Κύριε διευθυντά
Θα ήθελα μέσω της «Καθημερινής» να ευχαριστήσω τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη που έδωσε προσωπικά λύση στο μπλοκάρισμα του ΑΜΚΑ της υπεραιωνόβιας μητέρας μου, που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να εμβολιασθεί.

Πρόβλημα που δεν μπορούσε να επιλύσει καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι πολιτικοί άνδρες από τα μικρά φαίνονται.