ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τεχνητή νοημοσύνη και περί εγκεφάλου

Κύριε διευθυντά 
Αποκαλούμε νοημοσύνη την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται, διά του εγκεφάλου του, τα δεδομένα περί αυτόν. Τελευταίως, ακούμε και διαβάζουμε αρκετά συχνά για την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και τεχνητός εγκέφαλος. Τέτοιον εγκέφαλον δεν έχουμε κατασκευάσει ακόμα. Αδοκίμως, χρησιμοποιείται διεθνώς ο αγγλικός όρος artificial intelligence, ο οποίος όμως αναφέρεται στα εργαλεία (computers) που έχουμε κατασκευάσει για την κατανόηση διαφόρων εννοιών και όχι για τις έννοιες,αυτές καθ’ εαυτές. Να μη λησμονούμε ότι τα computers δεν παράγουν σκέψεις και ιδέες. Ευπειθέστατα, εκτελούν τις εντολές μας, μόνον. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη.