ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Στρωμένη λύση για τα πεζοδρόμια

Κύριε διευθυντά 
Με αφορμή επιστολή που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 10ης Φεβρουαρίου, έχω να προτείνω μια λύση για τα κατά γενική ομολογία «άθλια» πεζοδρόμια της Αθήνας. Η λύση αυτή έγκειται στην καθιέρωση μιας σχετικής τεχνικής προδιαγραφής. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τέτοια προδιαγραφή ήδη εφαρμόζεται από δήμους προηγμένων χωρών. 

Είναι φανερό ότι πρέπει να αφορά σημαντικές σχετικές παραμέτρους, όπως αντοχή στην κρούση και στην τριβή, ολισθηρότητα στεγνής και βρεγμένης επιφάνειας, μέγιστη επιτρεπόμενη υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις πλάκες, ποιότητα υποστρώματος, συνδετικό υλικό για τους αρμούς, απόχρωση της επιφάνειας κ.ά. 

Η αρμόδια αρχή (ο δήμος;) δεν έχει παρά να απευθυνθεί σε φορείς όπως το ΤΕΕ, το ΕΜΠ, ο ΕΛΟΤ και φυσικά ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization – ISO) που εδρεύει στη Γενεύη.  Με την ελπίδα ότι θα αναληφθεί επιτέλους σχετική πρωτοβουλία.