ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η… αποκατάσταση του «παραγάγω»

Κύριε διευθυντά 
Σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή άκουσα τον ομιλούντα παραγωγό της να κακίζει –ορθότατα– τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες γιατί απέτυχαν να «παραγάγουν» και να παραδώσουν εγκαίρως τα εμβόλια που είχαν αναλάβει συμβατικώς  να κατασκευάσουν και να καλεί την Ε.Ε. να τις υποχρεώσει να τα «παραγάγουν», ως όφειλαν. Ομολογώ ότι ενθουσιάστηκα με την κατ’ εμέ ορθή χρήση του ρηματικού τύπου, η οποία σπανίζει, διότι «κρατούσα» χρήση είναι το «να παράξουν» αντί για το «να παραγάγουν». 

Κατά τη (μόνη πλήρως οργανωμένη) γραμματική του Αχ. Τζάρτζανου, της εποχής μου, το ρήμα «παράγω» έχει αόριστο β΄ «παρήγαγον», του οποίου υποτακτική είναι το «παραγάγω». Το «παράξω» είναι ο μέλλων, ο οποίος όμως δεν έχει υποτακτική (να παράξω). 
Στη χρησιμοποιούμενη «χύδην» γραμματική οργάνωση της γλώσσας μας νομίζω ότι το «παράξω» είναι στιγμιαίος μέλλων και το «παραγάγω» διαρκής μέλλων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ (με όποια αξία μπορεί να έχει αυτό) ότι οι τύποι αυτοί δεν ταιριάζουν στη δημοτική, αποτελούν τους λεγόμενους «λόγιους» τύπους, οι οποίοι όμως θα έπρεπε να ακολουθούν τη «λόγια» γραμματική.