ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Μήδεια», υπόγεια και υπέργεια καλώδια

Kύριε διευθυντά
Είναι αναμφισβήτητα πολύ ακριβότερη η εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τα τωρινά υπέργεια. Από δύο έως και δέκα φορές πιο ακριβή, ανάλογα με την πυκνότητα δόμησης, αν θυμάμαι καλά. Πόσο όμως κοστίζουν κάθε χρόνο η προστασία των καλωδίων, οι αποκαταστάσεις των ζημιών και πώς εκτιμάται το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των μπλακ άουτ;

Μήπως για κάποιες περιοχές της Αττικής θα έπρεπε το θέμα να επανεξεταστεί; Τουλάχιστον για τη χαμηλή τάση.