ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εμβολιάστηκα, στέλνω ένα μπράβο σε όλους

Κύριε διευθυντά

Εκανα πριν από λίγες ημέρες την πρώτη δόση του εμβολίου στο Μαρούσι. Εμεινα έκπληκτος από την άψογη εξυπηρέτηση, την ταχύτητα της διαδικασίας –συνολικά 35 λεπτά–, τη φιλική αντιμετώπισή μας από όλους. Από ό,τι κατάλαβα είναι στελεχωμένο από προσωπικό μόνο του στρατού μας – 46 συνολικά σημεία ταυτόχρονου εμβολιασμού. Σκέπτομαι πόσος κόσμος με πόσο κόπο εργάσθηκε για το στήσιμο του κέντρου. Πόσα έξοδα έγιναν για την ετοιμασία του. Πόσο τεράστιο έργο γίνεται για τη λειτουργία του.

Μήπως επιτέλους πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους; Από τους υπεύθυνους της πολιτείας μέχρι τον στρατιώτη της γραμματείας. Οχι μόνο γκρίνια, άρνηση, χολή για όλους και για όλα.