ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι δικογραφίες και η δημοσιοποίηση

Κύριε διευθυντά
Για μία ακόμα φορά, λόγω της πρόσφατης υπόθεσης που απασχολεί την επικαιρότητα, δημοσιεύθηκαν στον Τύπο (ηλεκτρονικό και μη) το περιεχόμενο αλλά και αυτούσια έγγραφα της σχηματιζόμενης ποινικής δικογραφίας, όπως τα υπομνήματα του κατηγορουμένου, οι καταθέσεις των μαρτύρων κ.λπ. 

Ως γνωστόν, και όχι μόνο στους νομικούς κύκλους, η διαρροή των ανωτέρω εγγράφων, λόγω της αρχής της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ. απαγορεύεται και επισύρει ποινικές κυρώσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, η διαρροή αυτή (όπως και παγίως συνέβαινε και στο παρελθόν) εξακολουθεί να γίνεται και μάλιστα αυξανόμενη.  Τι (μέλλει) γενέσθαι, και κυρίως βεβαίως από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, τους θεσμικά συλλειτουργούς της και τελικά όποιον υπεύθυνο;

Είναι καιρός να διορθωθούν τα στραβά, αρχίζοντας τουλάχιστον από τα ουσιώδη, που άπτονται της προστασίας βασικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και συγκεκριμένα του τεκμηρίου αθωότητάς του. Να εφαρμοσθεί ο νόμος σε κάθε κατεύθυνση.