ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι πρόσφυγες (τότε) και τα διαβατήρια

Κύριε διευθυντά
Ο  κ. Κωνσταντίνος Δ. Βλάσσης έχει δίκιο, στο φύλλο της Κυριακής 7/3, ότι το προσφυγικό κύμα από τη Ρωσία ήταν η αφορμή, τον Ιούνιο του 1922, για τον Ν. 2870 που απαγόρευε την αποβίβαση στην Ελλάδα προσώπων που έρχονταν ομαδικά από την αλλοδαπή χωρίς θεωρημένα διαβατήρια. Το είχα γράψει κι εγώ («Μετά το 1922», σ. 185 υποσ. 65). Δεν έχει όμως δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις των Φιλελευθέρων εκτός της Εθνοσυνέλευσης και μάλιστα σφοδρές, αφού η απαγόρευση ήταν γενική. Ούτε άλλωστε αλλάζει η διαπίστωση ότι οι αντιβενιζελικοί εμπόδισαν μέχρι την τελευταία στιγμή την έγκαιρη αναχώρηση των Μικρασιατών Ελλήνων, όπως προκύπτει από πλήθος στοιχειών και μαρτυριών.