ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μνημονεύοντας (και) την υποτακτική

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της 9/3/21, ο συνάδελφός μου κ. Β. Αλεβίζος, πολύ σωστά υπεραμύνεται της ορθής έκφρασης της οριστικής ορισμένων ρημάτων. Αυτό που γίνεται όμως με την κακοποίηση της υποτακτικής είναι σοβαρότερο και πιο εκτεταμένο. Από τότε μάλιστα που τα προσωπικά δεδομένα προστατεύουν τον δράστη, αυτός «φέρεται να εβίασε» και όχι να βιάζει. Εκφράσεις όπως «φέρεται να μετέβη», «φέρεται να εχτύπησε» κ.λπ., αντί των «να μεταβαίνει», «να χτυπά» κ.λπ. είναι διπλό λάθος. Δεν είμαι ειδικός, αλλά απ’ όσο θυμάμαι, οι τρεις χρόνοι της υποτακτικής (ενεστώτας, αόριστος, παρακείμενος) έχουν δικό τους τύπο. Η σύγχυση εν προκειμένω μπορεί να αποφευχθεί εάν, αντί του «φέρεται να», χρησιμοποιηθεί το «φέρεται ότι», με τη δευτερεύουσα πρόταση να ακολουθεί.

Θα ήταν ενδιαφέρον να ακουστούν και οι υποδείξεις των ειδικών γλωσσολόγων.