ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η νοσηλεία μου, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλιστικές

Κύριε διευθυντά 
Είχα την ατυχία να χρειαστεί να νοσηλευτώ για μία εβδομάδα στον «Ευαγγελισμό» σε θάλαμο COVID-19, απ’ όπου ευτυχώς εξήλθα και αναρρώνω στο σπίτι. Στην εβδομάδα αυτή είχα την ευκαιρία να θαυμάσω το φιλότιμο των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και να διαπιστώσω την ελλιπέστατη οργάνωση και υποδομή του ΕΟΠΥΥ. Αυτά βεβαίως είναι γνωστά από χρόνια και για τον λόγο αυτό είχα επιλέξει να έχω και ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ελπίζοντας ότι όταν παραστεί ανάγκη θα είχα καλύτερες συνθήκες νοσηλείας. Δυστυχώς τα χρήματα (ασφάλιστρα) που έχω δαπανήσει για τον σκοπό αυτό πήγαν χαμένα. Οπως είναι γνωστό, τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύσουν περιστατικά COVID-19 και εδώ τίθενται δύο τεράστια ερωτήματα: 

• Με ποια λογική οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν λάβει αυτό το όχι ευκαταφρόνητο «δωράκι» με την ουσιαστική απαλλαγή τους από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να καλύπτουν έξοδα νοσηλείας των ασφαλισμένων τους; 

• Με ποια λογική επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με έξοδα νοσηλείας που συμβατικά έχουν αναλάβει να καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τα ασφαλιστήρια που έχουν συνάψει; 

H κοινή λογική αδυνατεί πράγματι να απαντήσει στα πιο πάνω ερωτήματα.