Η στρατηγική για τα Γλυπτά (μας)

Η στρατηγική για τα Γλυπτά (μας)

Κύριε διευθυντά 
Ορθώς ο καθηγητής Αγγελος Χανιώτης προτείνει αλλαγή της στρατηγικής για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η αρμοδιότητα για την τύχη των Γλυπτών ανήκει στο Δ.Σ. του Βρετανικού Μουσείου και δεν είναι αρμοδιότητα του Βρετανού πρωθυπουργού,  ούτε άλλων πολιτικών και πολύ περισσότερο της αμερικανικής Βουλής. Συμμετείχα στην πρώτη ελληνοβρετανική επιτροπή διεκδίκησης των Γλυπτών μετά το αίτημα της Μελίνας και την απόφαση της UNESCO στο Μεξικό το 1982. Η κινητοποίησή μας βασίστηκε στα νομικά επιχειρήματα της παράνομης κατοχής των Γλυπτών με δημοσιεύσεις και διαμαρτυρίες στον βρετανικό και διεθνή Τύπο, έκδοση βιβλίων, παρουσιάσεις στη βρετανική τηλεόραση κ.λπ. Πέρασε πολύς καιρός για να καταλάβουμε αυτό που μας έλεγαν φιλέλληνες Βρετανοί φίλοι ότι ακολουθούσαμε λάθος τακτική και θα έπρεπε να έρθουμε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το βρετανικό μουσείο. Δυστυχώς η λάθος τακτική συνεχίστηκε και από τις μετέπειτα επιτροπές και έχει αποτύχει για 38 χρόνια, και πλέον θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η συγκρότηση διεθνούς επιτροπής ειδημόνων και προσωπικοτήτων κύρους  θα πρέπει να υιοθετηθεί για να αρχίσει διαπραγματεύσεις εκ μέρους του μουσείου της Ακρόπολης με το βρετανικό μουσείο με στόχο την «επανένωση» των Γλυπτών. Καιρός πλέον να σταματήσουν οι αποτυχημένες ενέργειες, απειλές και τα νομικά επιχειρήματα που διατρέχουν και τον κίνδυνο μιας αρνητικής απόφασης που θα κλείσει οριστικά το θέμα.