ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μην «υποθάλπτουμε» και το υποθάλπω

Κύριε διευθυντά
Από τα ΜΜΕ και από έγκυρους δημοσιογράφους μεταδίδονται συχνά εσφαλμένες εκφράσεις όπως: υποθάλπτουν την έχθρα, το μίσος – υπέθαλπταν τους εγκληματίες κ.ά. αντί των ορθών υποθάλπουν και υπέθαλπαν. Η χρήση αυτή είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι, με βάση τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας, το ρήμα είναι υποθάλπω – υπέθαλψα – υποθάλποντας, σύνθετο: από υπό+θάλπω = θερμαίνω < θάλπος το, θαλπωρή, θαλπερός, θαλπερότητα = κρύβω, υποκινώ, υποδαυλίζω. Με τη στάση του υπέθαλπε τη διαφθορά – υποθάλπεται ο ρατσισμός κ.ά. Πρβλ. και περιθάλπω – περιέθαλπα = προσφέρω ιατρική βοήθεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.