ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι «νέες διαδρομές» της Ακρόπολης

Κύριε διευθυντά
Αφορμή της επιστολής μου είναι το άρθρο – σχόλιο του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τριποδάκη, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της «Καθημερινής» της 2ας Απριλίου 2021 με τίτλο «Στις νέες διαδρομές της Ακρόπολης» και συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία απεικονίζει προϋπάρχουσα ήπια επέμβαση στην Ακρόπολη και η δεύτερη την επέμβαση που κατασκευάστηκε πρόσφατα. Δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω τον κ. Τριποδάκη ούτε τους αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, μηχανικούς κ.ά. που σχεδίασαν και εκτέλεσαν το έργο που σχολιάζει και κατακρίνει με επιχειρήματα ο κ. Τριποδάκης. Την Ακρόπολη επισκέφθηκα πριν από περίπου δύο χρόνια, δηλαδή πριν από τη σχολιαζόμενη κατασκευή, αλλά, ως μη ειδικός, δεν έχω γνώμη για την ανάγκη κατασκευής νέας διαδρομής ή επιδιόρθωσης της τότε υπάρχουσας. Είχαν δημοσιευθεί σχόλια και επικρίσεις για τη νέα κατασκευή και είχαν δοθεί απαντήσεις από τους αρμοδίους. Θεώρησα ότι οι αντιδράσεις ήταν υπερβολικές και ότι είχαν ίσως αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, αλλά το άρθρο και οι φωτογραφίες με έπεισαν ότι το έργο είναι πραγματικά αντιαισθητικό και κατά ένα τμήμα του άχρηστο. Ο κ. Τριποδάκης, ως ειδικός, τεκμηριώνει απόλυτα τις απόψεις του και δεν έχω να προσθέσω οτιδήποτε, παρά μόνο ότι η επέμβαση είναι τουλάχιστον άστοχη, ότι πρέπει να αφαιρεθεί και να ξαναγίνει με οδηγό την αισθητική της χάραξης Τραυλού, που φαίνεται στη φωτογραφία.