ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ωρα αυτοκριτικής και για την Ε.Ε.

Κύριε διευθυντά
Διάβασα με ενδιαφέρον, όπως πάντα, το πρόσφατο σχόλιο του Ν. Κωνσταντάρα (Ατυχές συμβάν στο Λευκό Σεράι, 9/4/21) και συμφωνώ με τις επισημάνσεις του. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ενωση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Είναι πολύ καλή στο να βγάζει φιρμάνια (συγγνώμη για τη βαρβαρική) όπως ο απείρου γραφειοκρατικού κάλλους και μηδενικής χρησιμότητας Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αλλά πρακτικά ανήμπορη να προστατεύσει τα ουσιαστικά συμφέροντα των κρατών-μελών της από πολιτισμική αλλοίωση και από έξωθεν απειλές (πραγματικές, όχι αυτές που υπαγορεύουν υπερατλαντικές οδηγίες). Δεν είμαι αντιευρωπαϊστής, αλλά νομίζω ότι επιβάλλεται μια γενική αναθεώρηση της μορφής και της συμπεριφοράς της Ενωσης, πριν ακολουθήσουν και άλλοι τον δρόμο της Βρετανίας.