ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο αυτοέλεγχος και το Σύνταγμα      

Κύριε διευθυντά
Κατά το Σύνταγμα, «Κάθε ένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας του…» (άρθρο 5 παράγραφος 5 εδάφιον α΄), «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών…» (άρθρο 21 παράγραφος 3) και «Το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής αλληλεγγύης» (άρθρο 25 παράγραφος 4). 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 96 του νόμου 4790/2021, δύναται να ορίζεται με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση συμμετοχής μαθητών κ.λπ. στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση έπειτα από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, ότι δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου και να καθορίζεται και η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο και η συχνότητά του και ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών και βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του. Οι διατάξεις αυτές, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτές, είναι απολύτως σύμφωνες με το Σύνταγμα και με τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και ειδικότερα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 κατά την οποία «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών…», και με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 περί επιβολής της εκπληρώσεως του χρέους της κοινωνικής αλληλεγγύης, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου και άλλες διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται μέτρα που σκοπό έχουν την προστασία του απολύτου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, αποτελούν εκπλήρωση της θεμελιώδους υποχρεώσεως του κράτους, της προστασία της υγείας των πολιτών.

Η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο δεν είναι αντίθετη με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμου 3418/2005) κατά την οποία ιατρική πράξη είναι και η διάγνωση της υγείας του ανθρώπου, γιατί ο αυτοέλεγχος που προβλέπεται από τον νόμο 4790/2021 δεν είναι «διάγνωση» κατά την έννοια του ιατρικού κώδικα, όπως δεν είναι διαγνώσεις η δοκιμασία εγκυμοσύνης που γίνεται από την ίδια τη γυναίκα κατά τρόπο παρόμοιο με τον έλεγχο για κορωνοϊό και οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης, της περιεκτικότητας οξυγόνου στο αίμα, του αριθμού των παλμών της καρδιάς και της καταναλώσεως θερμίδων που γίνονται με ειδικές συσκευές από τον ίδιο τον ελεγχόμενο. Αν ο αυτοέλεγχος για κορωνοϊό χαρακτηριζόταν ιατρική διάγνωση, θα χρειαζόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες γιατρούς να ελέγχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή θα αποκλειόταν κάθε έλεγχος με βέβαιες συνέπειες τον θάνατο πολλών ανθρώπων.

Οι θεωρίες περί παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αμφισβητήσεις της αντισυνταγματικότητας των μέτρων που είναι αναγκαία για την πρόληψη της πανδημίας, οδηγούν σε θανάτους πολλών από τους ανθρώπους εκείνους που παρασύρονται από τη σχετική πολυλογία και δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας τους και πολλών άλλων ανθρώπων που μολύνονται από αυτούς, καταλήγουν δηλαδή σε καταπάτηση του θεμελιώδους δικαιώματος της ζωής και γενικά όλων των δικαιωμάτων που οι αρνητές των μέτρων υποτίθεται ότι προστατεύουν. Στην Ισπανία έχασαν πολύτιμο χρόνο σε συζητήσεις περί συνταγματικότητας των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.