ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μην ισοπεδώνουμε τα ελληνικά ΑΕΙ

Κύριε διευθυντά 
Διάβασα με προσοχή το άρθρο του κ. Σ. Μουμτζή της 18/4/2021. Με «κίνδυνο» να χαρακτηρισθώ επαρχιώτης, αν και έχω γεννηθεί, ανατραφεί και εκπαιδευτεί στην Αθήνα (Πειραματικό Σχολείο Π.Α. και ΕΜΠ), νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια ως άθλιας είναι τουλάχιστον εσφαλμένος. 

Η επαγγελματική μου ενασχόληση μου έχει προσφέρει την ευκαιρία να συναντώ και να συνεργάζομαι επί σειρά ετών με νέους συναδέλφους εκπαιδευμένους στα ελληνικά πανεπιστήμια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υστερούν σε τίποτα από μηχανικούς άλλων χωρών, με τους οποίους συχνά έχουμε επαγγελματικές συνεργασίες σε διάφορα έργα. 

Στη σημερινή εποχή της άμεσης διάδοσης πληροφορίας, η διδακτέα ύλη σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Yale, ελληνικά ανώτατα ιδρύματα και ακόμα αν θέλετε σε ιδρύματα της Κεντρικής Αφρικής) είναι ακριβώς η ίδια και τα βιβλία ταυτόσημα, με την εξαίρεση της γλώσσας γραφής τους. 

Εκεί που πράγματι υπάρχει διαφορά είναι στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και ιδιαίτερα στην έρευνα. Η έρευνα όμως απαιτεί μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και χρηματοδότηση (κρατική ή από μεγάλες συναφείς προς αυτήν εταιρείες), που βέβαια υπάρχουν σε χώρες με οικονομίες μεγάλου μεγέθους, π.χ. ΗΠΑ. 

Οσον αφορά τα κριτήρια επιλογής φοιτητών, το σημερινό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων στην Ελλάδα είναι από τα πλέον αδιάβλητα. Τα μεγάλα και γνωστά πανεπιστήμια των ΗΠΑ υπενθυμίζω ότι είναι ιδιωτικά ιδρύματα και βέβαια ο μεγαλύτερος αριθμός των φοιτητών εισάγεται με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, υπάρχουν όμως –και βέβαια αυτό είναι θεμιτό– και άλλα κριτήρια. 

Τέλος, κατά την κρίση μου, η ανάμειξη πολιτικής και σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο δεν αποτελεί ένδειξη κακομοιριάς. Είχα την τύχη να σπουδάσω στις ΗΠΑ σε μια περίοδο που η πολιτική ήταν κυρίαρχο στοιχείο των φοιτητικών δράσεων και μόνο θετικές αναμνήσεις έχω από εκείνη την περίοδο, που καθόλου δεν έβλαψε τότε την ποιότητα σπουδών των πανεπιστημίων.