ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η αγορά υπολογιστή, οι μαθητές ιδιωτικών

Κύριε διευθυντά 
Το υπουργείο Παιδείας χορηγεί επίδομα 200 ευρώ υπό μορφήν voucher για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μαθητές δημοσίων σχολείων, εφόσον αυτοί πληρούν ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο. Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, ακόμη και των μη κερδοσκοπικών, δεν δικαιούνται να λάβουν το επίδομα ακόμα και αν πληρούν αυτό το εισοδηματικό κριτήριο. Αλλο υπουργείο της αυτής κυβέρνησης, το Προνοίας, χορηγεί το επίδομα παιδιού ΟΠΕΚΑ σε όλες τις οικογένειες που πληρούν ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί της οικογένειας. 

Νομίζω ότι είναι απαραίτητο το υπουργείο Παιδείας να εναρμονιστεί με τη γενική κυβερνητική πολιτική και να άρει αμέσως την αδικία που γίνεται εις βάρος των μαθητών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα οι οποίοι φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία.