«Μεγάλος Περίπατος» και Ακρόπολη

«Μεγάλος Περίπατος» και Ακρόπολη

Κύριε διευθυντά
Η Αθήνα είναι μια πόλη 2.500 ετών. Η Ακρόπολη των Αθηνών είναι η Ακρόπολη. Κάθε παρέμβαση σε αυτά πρέπει να γίνεται με μέγιστη προσοχή και αφού οι σχετικές προτάσεις ωριμάσουν έπειτα από εξαντλητικό δημόσιο διάλογο. Εχουν τον λόγο αρχαιολόγοι, αρχιτεκτονικές σχολές, σύνδεσμοι αρχιτεκτόνων, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και το κοινό μέσω του Τύπου. Ας θυμηθούμε πόσα προηγήθηκαν πριν από την κατασκευή της πυραμίδας στο Λούβρο. Στην πατρίδα μας έχουμε διαφορετική μεθοδολογία. Πρώτα πραγματοποιούμε την παρέμβαση και έπεται η διαβούλευση. Πιο πρόσφατα παραδείγματα ο «Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» και το δάπεδο στην Ακρόπολη. Πιστεύω ότι αυτά είναι παραδείγματα προς αποφυγήν. Οι άρχοντές μας έχουν, μάλλον, μεγάλη αυτοπεποίθηση.