ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί διαχρονικής θνησιμότητας…

Κύριε διευθυντά
Οταν λέμε ότι η θνησιμότητα που παρατηρείται στο Α κράτος είναι υψηλότερη από τη θνησιμότητα του κράτους Β, εννοούμε ότι στο κράτος Α σημειώθηκαν αδικαιολόγητοι θάνατοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Ο εξαιρετικός κ. Πάσχος Μανδραβέλης στο άρθρο του στην «Κ» της 27/4 αναφέρει τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι «η χώρα μας κατέχει το αρνητικό ρεκόρ θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη» λόγω κορωνοϊού. Επίσης παραθέτει παλαιότερη δήλωση της ΠΟΕΔΗΝ ότι «…Η θνησιμότητα από νοσοκομειακές λοιμώξεις στα νοσοκομεία της χώρας μας είναι πάνω από 30%… (έναντι) 15% (εκείνης, που σημειώνεται) στα νοσοκομεία της Ε.Ε. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ποσοστά στις ΜΕΘ».

Βασιζόμενος προφανώς σε παλαιότερες δηλώσεις «αρμοδίων» ο κ. Μανδραβέλης αποδίδει τη μεγάλη θνησιμότητα που παρατηρείται στη χώρα μας, σε «διαχρονικές στρεβλώσεις» στο «χαμηλό ποσοστό δημόσιας δαπάνης», στον «πρωταθλητισμό» που κατέχουμε στην κατανάλωση αντιβιοτικών, στο «χαμηλό ποσοστό προληπτικών διαγνώσεων … ή (σ)τα υψηλά ποσοστά καπνίσματος και παχυσαρκίας στον πληθυσμό». Πράγματι. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν. Ομως είναι γενικώς παραδεκτό ότι η κύρια αιτία υψηλής θνησιμότητας ενός κράτους είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση των γιατρών του.
Σπεύδω να δηλώσω πως δεν υπονοώ ότι όλοι οι Ελληνες γιατροί είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι. Αντιθέτως. Γνωρίζω πολύ καλά ότι διαθέτουμε πολλούς άριστα εκπαιδευμένους γιατρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν μετεκπαιδευθεί στο εξωτερικό. Τρανή απόδειξη οι εκλεκτοί συνάδελφοι που αντιμετώπισαν τόσο επιτυχώς την πανδημία. Ωστόσο, πιστεύω ότι εκτός από τους επαρκείς γιατρούς έχουμε και πολλούς επαγγελματικώς ανεπαρκείς ή δυνητικά επικίνδυνους. Πόσοι είναι αυτοί; Ουδείς γνωρίζει. Απολύτως ουδείς. Αυτό συμβαίνει, διότι η μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση (ΜΙΕ) στη χώρα μας πάσχει. Διότι η Πολιτεία αρνούμενη την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), έχει συγκεντρώσει στο υπουργείο Υγείας όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες που αφορούν στη ΜΙΕ. Και έχει αποκλείσει πλήρως από αυτές τις αρμοδιότητες το ιατρικό σώμα.

Οι άλλες χώρες της Ε.Ε. εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από εκείνα της χώρας μας, διότι έχουν ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες και συστάσεις της Ε.Ε. Εχουν εκχωρήσει στο ιατρικό σώμα σημαντικές διοικητικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη ΜΙΕ. Αξιολογούν την παρεχόμενη ΜΙΕ. Και εφαρμόζουν κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούν όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα εργαστήρια, οι εκπαιδευτές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευόμενοι. Αντίθετα, η χώρα μας, αν και έχει αποδεχθεί αυτές τις οδηγίες και συστάσεις, δεν τις εφαρμόζει. Οταν αποφασίσουμε και εμείς να τις εφαρμόσουμε, θα επιτύχουμε καλύτερη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των γιατρών μας με επακόλουθο λιγότερες αδικαιολόγητες απώλειες ζωών των Ελλήνων πολιτών.