ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γιατί βαφτίζουν τα αγόρια «Ματθαίος»

Κύριε διευθυντά
Στα Γράμματα Αναγνωστών του Σαββάτου 22/5 ο επιστολογράφος κ. Ματθαίος Δημητρίου αναφέρει ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο ναοί προς τιμήν του Αγίου Ματθαίου.

Θέλω να προσθέσω ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου Χίο, στη θέση Κοφινάς, υπάρχει περικαλλής ναός Αγίου Ματθαίου και μάλιστα συνηθίζεται στους κατοίκους της περιοχής να δίνουν στα παιδιά τους το όνομα Ματθαίος προς τιμήν του Αγίου.