ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ανακαίνιση – φύλαξη των WC του δήμου

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή τις επιστολές των αναγνωστών σας, κυρίων Νίκου Ζαχαριάδη (δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 26ης Μαΐου 2021) και Κώστα Γ. Τζαμουζάκη (δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 1ης Ιουνίου 2021), οφείλουμε να δώσουμε μερικές διευκρινίσεις.

Οι απόψεις που διατυπώνονται για τη λειτουργία του δημόσιου χώρου στην πόλη είναι πάντα ευπρόσδεκτες και μας βοηθούν να αναζητούμε λύσεις που θα έχουν ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Οι κ. Ζαχαριάδης και Τζαμουζάκης αναφέρονται στις δημόσιες τουαλέτες και έχουν απόλυτο δίκιο όταν μιλάνε για την αναγκαιότητά τους. Ας δούμε όμως την αλήθεια. Οι δημόσιες τουαλέτες της Αθήνας έκλεισαν στις περιόδους περιορισμού της κυκλοφορίας, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την υγειονομική προστασία των πολιτών. Σήμερα, οι τουαλέτες τίθενται και πάλι σε 24ωρη χρήση με διαρκή καθαρισμό και απολύμανση από το προσωπικό του Δήμου Αθηναίων και, παράλληλα, φυλάσσονται.

Ομως, πέρα από τη συντήρηση και τη φύλαξή τους, έχουμε μπει ήδη σε διαδικασία επισκευής και ανακαίνισής τους, ακριβώς γιατί συγκαταλέγονται σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητας στην Αθήνα.