ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κλασικές σπουδές και δημοκρατία

Κύριε διευθυντά
Στην επιστολή του της 29/5/2021 ο κ. Μιχ. Μόσχος, τον οποίον δεν γνωρίζω, επισημαίνει την απαξίωση των κλασικών σπουδών από ορισμένους κύκλους στην Αμερική και ακόμη και την επικείμενη κατάργησή τους σε ορισμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Η κατάργηση των κλασικών σπουδών σημαίνει απλά τον αφανισμό της διανόησης, τουλάχιστον, του δυτικού πολιτισμού.

Οι αρνητές στις ημέρες μας αυτής της πνευματικής παράδοσης με την παγκόσμια ακτινοβολία της, ας αναλογισθούν δύο από τις αξίες που κληροδότησε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα.

Τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον πιο πειστικό θεσμό ισότητας! Στην εναρκτήρια γραμμή του αγωνίσματος του δρόμου, ο αριστοκράτης και ο μάγειρος είναι ίσοι, και ο ωκύπους αυτός που θα διεκδικήσει τον κότινο. 

Και τον όρκο του Ιπποκράτη, που απερίφραστα κατοχυρώνει την αξιοπρέπεια του ατόμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Ες οικίας δε οκόσας αν εσίω, εσελεύσομαι επ’ ωφελείη καμνόντων, εκτός εών πάσης αδικίης εκουσίης και φθορίης, της τε άλλης και αφροδισίων έργων επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρώων, ελευθέρων τε και δούλων».

Παραδείγματα δημοκρατικής αντίληψης, ισότητας και σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από χιλιετίες.