ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πράσινη ανάπτυξη και ηλεκτροκίνηση 

Κύριε διευθυντά
Ο πρωθυπουργός έθεσε ο ίδιος προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής την πράσινη ανάπτυξη, της οποίας σημαντικό σκέλος είναι η ηλεκτροκίνηση. Η εφαρμοσθείσα όμως πολιτική ηλεκτροκίνησης είναι άτολμη και ανεπαρκής, αφού επιδοτεί την αγορά καινουργών αυτοκινήτων (25-100 χιλ. ευρώ), δαπάνη απαγορευτική για τον μέσο Ελληνα στην κορύφωση μακρόχρονης οικονομικής κρίσης. 

Αντίθετα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Βουλγαρία, ακόμη και στα Σκόπια εφαρμόζεται συστηματικά η μετασκευή παλαιών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα, που είναι πολλαπλασίως φθηνότερη (5-10 χιλ. ευρώ). Εξάλλου η Αθήνα είναι η τρίτη πλέον επιβαρυμένη, με ατμοσφαιρική ρύπανση, πόλη στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας 1,5-2 εκατ. παλαιών ρυπογόνων οχημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η ανανέωσή τους ετησίως είναι βραδυτάτη λόγω οικονομικής κρίσης.

Παρουσιάζεται λοιπόν ευκαιρία επίτευξης πολλών στόχων: αντιρρύπανσης, ανανέωσης οχημάτων, ανάπτυξης τεχνολογίας και οικονομίας. Αρκεί νομοθετική θεσμοθέτηση της τεχνικής οδηγίας που ισχύει στη Γαλλία για εφαρμογή από τα συνεργεία μετασκευής και τα ΚΤΕΟ. Αντίστοιχο επιτυχές προηγούμενο ισχύει από ετών για την υγραεριοκίνηση.

Αν εφαρμοσθεί η ανωτέρω μετασκευή συστηματικά και με επιδότηση στην Αττική και σε 5 μεγάλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Πάτρα – Ηράκλειο – Ιωάννινα) θα προκύψουν τα ακόλουθα πολλαπλά οφέλη:

– Ανανέωση των ρυπογόνων οχημάτων, μείωση κατανάλωσης καυσίμων και κόστους καθημερινής μετακίνησης (υψηλότατο στις συμφορημένες πόλεις).

– Μείωση ρύπανσης και φωτοχημικού νέφους και των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και στην ασφάλιση. Οταν μάλιστα η Ε.Ε. επιτάσσει μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 55% το 2030, αυτή η στρατηγική θα μας έκανε πρωτοπόρους.

– Αύξηση οικονομικής δραστηριότητος – θέσεων εργασίας (συνεργεία μετασκευών – σταθμοί φόρτισης).

– Ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής – προστιθέμενης αξίας, αφού η ζήτηση συσσωρευτών και ηλεκτροκινητήρων θα ωθήσει στο αντικείμενο αυτό την εθνική βιομηχανία.

– Αύξηση τουριστικής κίνησης – βελτίωση εικόνας των πόλεων (η ρύπανση σημαντικό αντικίνητρο ξένων επισκεπτών).