ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πείτε μου εσείς, πόσο να περιμένω;

Κύριε διευθυντά

Μετά 46ετή δικηγορία με την υπ’ αρ. 28428/12.8.2016 αίτησή μου ζήτησα αρμοδίως την παροχή της επικουρικής σύνταξης. Επειδή, παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματά μου, καθυστερούσε η συνταξιοδότησή μου, την 7/9/2020 υπέβαλα τα παράπονά μου προς τον τότε αρμόδιο υπουργό, τα οποία διαβιβάστηκαν στον ΕΦΚΑ.

Την 28/11/2020 έλαβα από τον ΕΦΚΑ απάντηση της προϊσταμένης της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης τ. ΕΤΕΑΠ, που με ενημέρωνε ότι εξετάζοντο οι αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2015 και, παρεμπιπτόντως, με ενημέρωνε ότι προηγούνται κατ’ εξαίρεσιν αιτήματα επίσπευσης λόγω ασθένειας. Την 29/11 και την 3/12/2020 υπέβαλα αίτημα επίσπευσης επικουρικής σύνταξης συνυποβάλλοντας σειρά πιστοποιήσεων όλη (ΕΟΠΥΥ και δημοσίου νοσοκομείου) εξ ων αποδεικνύεται συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα χρόνια και βαριά πάθησή μου. Εκτοτε παρήλθαν 7 και πλέον μήνες και δεν έλαβα καμία απάντηση.

Δεν αμφισβητώ καθόλου την ειλικρινή πρόθεση του υπουργού κ. Χατζηδάκη για τη συντόμευση χορήγησης των συντάξεων, όμως με την παρούσα πλήρως αποδεικνύεται, αν μη τι άλλο, ο μη σεβασμός ορισμένων υπαλλήλων του προς τους πολίτες και ίσως και η κακοβουλία τους και κατά του κ. υπουργού.