ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι νέες φρεγάτες και ένα «εθνικό πλοίο»

Κύριε διευθυντά
Επειδή το πρόγραμμα της απόκτησης των νέων φρεγατών και των συμπληρωματικών με αυτό προγραμμάτων μπορεί να καθυστερήσει πολύ ακόμη, καλό θα είναι ο Α/ΓΕΝ με την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ να δημιουργήσει ένα γραφείο που παράλληλα θα ασχοληθεί με την προετοιμασία της εκκίνησης των διαδικασιών τελικής σχεδίασης και κατασκευής του «εθνικού πλοίου» στις διάφορες παραλλαγές του. Εάν είχαμε κάνει αυτή την κίνηση πριν από 10 χρόνια, τώρα θα είχαμε και πλοίο, και ναυπηγεία, και τις αναγκαίες υποστηρικτικές αμυντικές βιομηχανίες με πολύπειρο τεχνικό προσωπικό. Βέβαια, οι εξοπλισμοί δεν αρκούν. Χρειάζεται να σκύψουμε επάνω στο προσωπικό (επιλογή – εκπαίδευση – καριέρα στελεχών) και στην ολοκληρωμένη τεχνικοεφοδιαστική υποστήριξη πλατφορμών και συστημάτων (logistics) γιατί χωρίς αυτές τις κολόνες το σύστημα κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Είναι αδήριτη ανάγκη να αποκτήσουμε, επιτέλους, «a perfect formation one», που θα οδηγήσει στην επικράτησή μας στο Αρχιπέλαγος και στις πέριξ αυτού θάλασσες, εξασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία και την επιβίωση για ό,τι έχει απομείνει από το έθνος.