ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οψόμεθα εις Φιλίππους

Κύριε διευθυντά
Υπενθυμίζουμε ότι η φράση του τίτλου, η οποία ενέχει έννοια απειλητική, ελέχθη από τους αρχηγούς των αντιπάλων του δολοφονηθέντος Καίσαρα, Βρούτο και Κάσσιο αφενός, Αντώνιο και Οκταβιανό αφετέρου, με νίκη των τελευταίων στη μάχη των Φιλίππων, η οποία έγινε το έτος 42 π.Χ. Οι Φίλιπποι είναι γνωστοί από την περίφημη μάχη των ανωτέρω αντιπάλων στρατών, αλλά και από την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας της Ευρώπης, υπό του Αποστόλου Παύλου. Επωφελούμεθα της ευκαιρίας για να υπενθυμίσουμε ότι ο εν λόγω Απόστολος είναι ο πρώτος ο οποίος εκήρυξε, από την Πνύκα των Αθηνών, τη νέα χριστιανική θρησκεία, το 52 μ.Χ., θεωρούμενος ένεκα τούτου, Απόστολος των Ελλήνων και νομοθέτης του χριστιανισμού. Οι Φίλιπποι, πρώην Κρηνίδες, έλαβαν το όνομά τους από τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππον, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος τους κατέλαβε το έτος 356 π.Χ., το δε έτος 168 π.X. κατεκτήθησαν από τους Ρωμαίους και έγιναν Κολωνία, δηλαδή ρωμαϊκή αποικία. Σήμερα, Ελληνες και ξένοι περιηγητές επισκέπτονται τους Φιλίππους και για λόγους ιστορικούς, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς.