ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η διδασκαλία των αρχαίων

Κύριε διευθυντά 
Δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράσατε για την κατάργηση των αρχαίων στο Princeton, για κάποιες συγκεκριμένες τοπικές σκοπιμότητες. Παρατηρώ από χρόνια τη γενική υποβάθμιση και σταδιακή κατάργηση της διδασκαλίας τους στα σχολεία μας, με τον παράλληλο και επακόλουθο διαρκή συστηματικό ευτελισμό του χρηστικού γλωσσικού μας ιδιώματος, τόσο βολικού για τους στερουμένους παιδείας και γνώσεων. Διάβαζα πρόσφατα ότι εισήγαγαν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σε κάποιες περιοχές της Σκωτίας, σε σχολεία της Γαλλίας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., ακόμη και στη Ρωσία. Αλλοι τα εισάγουν, ως πηγή γνώσεων και πολύ χρήσιμο στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και εμείς, που είναι η βάση της γλώσσας μας, σχεδόν τα εξοστρακίσαμε. Πόσο πιο άνετη θα ήταν η πρόσβασή μας στα έργα που θαυμάζουν, μελετούν και από τα οποία διδάσκονται οι ξένοι, αν μπορούσαμε άνετα να προσφεύγουμε, διδασκόμενοι άμεσα από τις πηγές; Θυμήθηκα το Ισραήλ, όταν ίδρυσε το κράτος του, επέλεξε, δίδαξε και ομιλεί την αρχαία αραμαϊκή γλώσσα του, με απόλυτη επιτυχία και δεν εμποδίστηκε καθόλου στην εξαιρετική γενική πρόοδό του σε κάθε πεδίο του πολιτισμού.