ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι e-εκλογές στα πανεπιστήμια 

Kύριε διευθυντά
Εχει θεσμοθετηθεί, και ορθώς, οι εκλογές πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης (διευθυντών εργαστηρίων, κοσμητόρων σχολών, πρυτάνεων) να γίνονται ηλεκτρονικά ανεξαρτήτως εποχής COVID-19. Με μία μόνο εξαίρεση: την εκλογή διευθυντών τομέων σχολών, όπου απαιτείται ακόμη και σήμερα με την πανδημία φυσική παρουσία, με βάση ισχύουσα διάταξη νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία υπουργός της Παιδείας ασχολείται μόνο με σοβαρά ζητήματα, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία π.χ. και η εξάρτυση των «φρουρών», ενδεικτικά κλομπ και σπρέι πιπεριού. Για την υποχρέωση ψήφου διά ζώσης, όμως, τις εποχές που ζούμε, όχι. Εδώ κρατούν τα ιδρύματα κοντά δύο χρόνια κλειστά λόγω πανδημίας, αλλά με αστερίσκους φαίνεται.