ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εκκλησιαστικό φρόνημα και παιδεία

Κύριε διευθυντά
Θεωρώ απολύτως αναγκαία τη διατήρηση όλων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί διαμορφώνουν ορθό εκκλησιαστικό φρόνημα και παρέχουν εκκλησιαστική παιδεία (αναγκαία σήμερα στον τόπο μας όπου υπερισχύει τόσο η τυπολατρία, όσο και ο αγνωστικισμός), αλλά και γιατί μπορούν να προσφέρουν πολλά στο μέγιστο θέμα της συντήρησης και αξιοποίησης της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ο τομέας αυτός, που αφορά τη μετάδοση γνώσεων συντήρησης, αξιοποίησης, καταγραφής και αποτίμησης του ελληνικού εκκλησιαστικού πλούτου (μνημείων, εικόνων, βιβλίων, χειρογράφων, εκκλησιαστικών σκευών, κ.ά.), θα έπρεπε να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της παιδείας τόσο στις ΑΕΑ, όσο και στις θεολογικές σχολές των ΑΕΙ, και θα έπρεπε ανέκαθεν να ετύγχανε της επισταμένης αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας. 

O τομέας που διακονώ ως ιστορικός της τέχνης, με έμφαση στην απόκτηση αισθητικών γνώσεων διά μέσου της εξέτασης του ιστορικού της συντήρησης έργων τέχνης, και η πολυετής εμπειρία μου από τη διαβίωση στην Ιταλία, μια χώρα που πρωτοστατεί παγκοσμίως στη συντήρηση μνημείων και έργων τέχνης, διαθέτοντας την πιο προηγμένη τεχνογνωσία –κτήμα τόσο των εκκλησιαστικών εργαστηρίων συντήρησης (όπως του περίφημου εργαστηρίου συντήρησης πινάκων και εικόνων του Βατικανού, ή του εργαστηρίου συντήρησης χάρτου της Μονής της Praglia στην Πάντοβα https://praglia.it), όσο και αυτών της Ρώμης (Istituto Centrale di Restauro) και της Φλωρεντίας (Opificio delle Pietre Dure)–, μπορούν να καταστήσουν έγκυρο τον λόγο μου. 

Ως εκπαιδευτικός λοιπόν καλώ τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να μην αποδεχτούν τις προτάσεις της υπουργού Παιδείας, αλλά αντιθέτως να τεθεί θέμα θεώρησης του προγράμματος των σπουδών στις ΑΕΑ, όπου μεταξύ άλλων να προταθεί η ενίσχυση του τομέα της συντήρησης της εκκλησιαστικού πολιτιστικού πλούτου. Αυτό θα αποτελούσε γερό θεμέλιο για την εκπαίδευση και των ιερέων, πολλοί από τους οποίους θα κληθούν να διακονήσουν σε παλαιούς ναούς και μονές και θα χρειασθεί να έχουν κατάλληλες γνώσεις, ούτως ώστε να μην κάνουν άτοπες παρεμβάσεις στα μνημεία, αλλά να αποζητήσουν τη συνεργασία με τις οικείες εφορείες αρχαιοτήτων. Ως κατακλείδα θα ήθελα να προσθέσω ότι θέτω την τεχνογνωσία μου και τα εφόδιά μου στη διάθεση των ελληνικών ιδρυμάτων, ελπίζοντας πάντα και ευχόμενη τη μεγαλύτερη πνευματική προκοπή στη χώρα μου.