ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολιτικά παίγνια και εμβολιασμοί

Κύριε διευθυντά
Η δυνατότητα εμβολιασμού κατά της πανδημίας που παρέχεται στη χώρα μας θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι αυτονόητη σε άλλες χώρες που μειονεκτούν σε υποδομές. Επίσης θα πρέπει να διαχωριστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού από το πολιτικό παιχνίδι. Οι τυχόν πολιτικές σκοπιμότητες δεν θα πρέπει να αποστερήσουν από ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας το αίσθημα εμπιστοσύνης και όχι πειθαναγκασμού με το οποίο θα προσέλθουν στο εμβολιαστικό κέντρο.