ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κυβερνοπόλεμος και «πεδία μάχης»

Κύριε διευθυντά
Είναι φυσικό η προσοχή όλων, πολιτικών και στρατιωτικών, να είναι στραμμένη στην αποκατάσταση της ικανότητας της χώρας να αποτρέψει έναν πόλεμο μέσω της προμήθειας κύριου και δευτερεύοντος υλικού για τις Ε.Δ. και στην ενδυνάμωση της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Ελπίζω να μη διαφεύγει όμως την προσοχή όλων των αρμοδίων ότι ο επόμενος πόλεμος, που πολλοί τον ονομάζουν κυβερνοπόλεμο, μπορεί να είναι ένας μη πόλεμος όπου ο νικητής μπορεί με πολύ μικρό κόστος να πετύχει τους αντικειμενικούς του στόχους αδρανοποιώντας πλατφόρμες, οπλικά συστήματα και επικοινωνίες του αντιπάλου (Winning without fighting). Είναι η φιλοσοφία της έμμεσης προσέγγισης του Liddell Hart στη μοντέρνα εκδοχή της ψηφιακής εποχής. 

Οι απέναντι ήδη δραστηριοποιούνται – προετοιμάζονται έντονα στο είδος αυτού του πολέμου.