ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ένας δεκάλογος πρόληψης πυρκαγιών

Κύριε διευθυντά
Κατά τη γνώμη μου, η αντιμετώπιση των πυρκαγιών έχει δύο κλάδους: πρώτα η πρόληψη και έπειτα η καταστολή.

1. Ως προς την πρόληψη να υποχρεούνται α) οι πολίτες στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και στην αντικατάσταση των φυτών-μπουρλότων με άλλα μη ρητινούχα, β) οι δήμοι στην κλάδευση και στον περιορισμό της κόμης των δένδρων των πεζοδρομίων κάθε έτος με προδιαγραφές μέγιστου ύψους και διαμέτρου των δένδρων, γ) η ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ να υπογειοποιήσει τα δίκτυά της σε επικίνδυνες περιοχές και να υποχρεωθεί να εκδίδει ανακοίνωση στην αρχή του καλοκαιριού για την άψογη κατάσταση των δικτύων της και των μετασχηματιστών, που θα συνοδεύεται με τα ονόματα των τεχνικών της που διενήργησαν τους ελέγχους, δ) σε πευκόφυτες περιοχές θα πρέπει να γίνονται ασκήσεις εκκένωσης των οικιστικών περιοχών. 

2. Η καταστολή της πυρκαγιάς δεν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα μόνον του πυροσβεστικού σώματος ή μόνον των δασικών υπηρεσιών, αλλά η συνύπαρξη όλων αυτών κάτω από ένα εθνικό συντονιστικό όργανο που θα συντονίζει τις δύο αυτές υπηρεσίες. Οι αρμοδιότητες του συντονιστικού οργάνου θα πρέπει να είναι υπεραυξημένες, ώστε να μην απαιτείται στις αντίξοες συνθήκες κάθε φορά να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και άλλων φορέων. Να υπερκαλύπτει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για τη στελέχωση του συντονιστικού οργάνου θα πρέπει να επιλέγονται καταξιωμένα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, των δασικών υπηρεσιών, περιβαλλοντολόγοι, χημικοί, εκπρόσωποι του στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, λιμενικού, αστυνομίας, γεωτεχνικού επιμελητηρίου, μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μετεωρολόγοι, σεισμολόγοι, εκπρόσωποι ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, φυσικού αερίου, ΕΥΔΑΠ, και όλοι αυτοί υπό τον γεν. γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Δεν πρέπει να έχει κομματικό χαρακτήρα, ούτε μορφή κάτω από συνδικαλιστικές παρατάξεις. Θα πρέπει να δρα άμεσα. Παράλληλα, θα υποχρεούται να εκδίδει εντολές προς τις υπηρεσίες για διόρθωση των κακώς κειμένων.

3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να υποχρεούται στην άμεση κατεδάφιση των αυθαιρέτων στα ρέματα με χρέωση των αυθαιρετούντων καταληψιών των ρεμάτων και να μην επικαλείται την έλλειψη πιστώσεων όπως κάνει σήμερα. Η κωλυσιεργία κατεδάφισης έργων μέσα στα ρέματα είτε από την αποκεντρωμένη διοίκηση είτε από τους δήμους που εκδίδουν την απόφαση κατεδάφισης, να είναι ποινικό αδίκημα.

4. Ο νόμος τακτοποίησης αυθαιρέτων Ν. 4178/2013 που κρίθηκε συνταγματικός, επιτρέπει να τακτοποιούνται αυθαίρετα μέσα στα ρέματα, στον αιγιαλό, στους παραδοσιακούς οικισμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον ο καταληψίας είναι το Δημόσιο ή εταιρείες όπου το Δημόσιο κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, στο άρθρο 16 αυτού. Αυτό το αίσχος πρέπει να καταργηθεί και όσοι τακτοποίησαν τα αυθαίρετά τους στα ρέματα και στους λοιπούς χώρους στηριζόμενοι στην πιο πάνω διάταξη, να ακυρωθεί η τακτοποίηση με αναδρομική ισχύ.

Αυτές είναι οι σκέψεις μου, ίσως υπάρχουν και βελτιώσεις των όσων προτείνω και παρακαλώ τον γεν. γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να επιμεληθεί εάν πιστεύει πως θα βοηθήσουν στα προβλήματα της χώρας μας.