ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ένα ευχαριστώ ως Ευβοεύς

Κύριε διευθυντά
Ως εκ μητρός Λιμνιάς, νηπιόθεν πέρασα στη Λίμνη πολλά καλοκαίρια κυριολεκτικά παρά θίν’ αλός. Αργότερα, ως μαθητής και φοιτητής, φιλοξενήθηκα πολλές φορές από μακρινό θείο μου στις Ροβιές, τις μισοκαταποντισμένες Οροβίας του Θουκυδίδη. Θεσπέσιες θερινές διακοπές.

Καταλαβαίνω –ή ελπίζω ότι καταλαβαίνω– την σχεδόν θανάσιμη απόγνωση της «Γυναίκας στις Γούβες», όπως την απεικόνισε ο φωτογράφος κ. Κωνσταντίνος Τσακαλίδης και σεβαστικά την συναξάρισε ο συνεργάτης σας κ. Μιχάλης Τσιντσίνης με το κείμενό του «Κόσμοι» («Κ», 10 Αυγούστου).

Πρόσωπο αρχαίας τραγωδίας η ξεπνοϊσμένη «Γυναίκα στις Γούβες» και στο πρόσωπό της συνοψίζεται ο αφόρητος πόνος για έναν «κόσμο», ήτοι «κόσμημα», που έγινε τέφρα και σποδός. Ο κ. Μ. Τσιντσίνης συνόψισε την τραγωδία με ένα χορικό. Ως Ευβοεύς τον ευχαριστώ.