ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το νεαρόν του Τσιτσιπά και δύο αρχαία ρητά 

Κύριε διευθυντά
Σχετικώς με τις δηλώσεις του κ. Στέφανου Τσιτσιπά περί εμβολιασμού.

1. Η γνώμη του κ. Τσιτσιπά περί ιατρικής είναι ισότιμη με τη γνώμη κάθε Ελληνα, κακώς έλαβε αυτή τη δημοσιότητα.

2. Ο κ. Τσιτσιπάς εθεοποιήθη από εμάς τους ίδιους. Αγνοήσαμε δύο ρητά: μηδένα προ του τέλους μακάριζε και αρχή άνδρα δείκνυσι.

3. Το νεαρόν της ηλικίας δεν συνηγορεί στη σύνεση. Το λεχθέν μάλλον υποδηλώνει ανεπίτρεπτον οίηση.