ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι δύο προτομές και το γραφείο Παλαμά

Κύριε διευθυντά
Στη συνέντευξη του συνεργάτου σας κ. Παύλου Παπαδόπουλου της 15.8.2021 με τον κ. Χρήστο Ζερεφό, γ.γ. της Ακαδημίας, ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη, επιτρέψατε να παρατηρήσω:

Οι δύο μικρές προτομές του Δάντη και του Παλαμά είναι τοποθετημένες από δεκαετιών στο γραφείο του γ.γ. τυχαίως, χωρίς να υπονοούν κάτι το μεταφυσικό. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η υδατογραφία της Ακαδημίας στον ανατολικό τοίχο του γραφείου και ακόμη περισσότερο, στον προθάλαμο, η σμίκρυνση του πρωτοτύπου χάρτου χάραξης των συνόρων Ελλάδος – Τουρκίας μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, από την ειδική διεθνή επιτροπή.

Το πρωτότυπο φυλάσσεται στην Ακαδημία σε φύλλα. Ως προς το γραφείο του Παλαμά, πάνω στο οποίο ακούμπησε τα χαρτιά του ο κ. Παπαδόπουλος, τούτο είναι αναληθές, όπως προκύπτει και από τη χάλκινη πινακίδα, βιδωμένη στην όψη του επίπλου. Το γραφείο είναι κληροδότημα του Γεωργίου Π. Οικονόμου, γ.γ. της Ακαδημίας (1934-1951), καθηγητού μου και προκατόχου μου στο αξίωμα του γ.γ. στην Ακαδημία και την Αρχαιολογική Εταιρεία. Ο Παλαμάς διετέλεσε μεν πρόεδρος της Ακαδημίας το 1930, αλλά από τις 13 Φεβρουαρίου 1935, κατόπιν αιτήσεώς του έπαψε να μετέχει στο έργο της Ακαδημίας, για λόγους προσωπικούς, μέχρι του θανάτου του (27.2.1943). Τα περί Παλαμά και Ακαδημίας τα έχω εκθέσει στην ιστορία του ιδρύματος (2019).