ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι πανελλαδικές εξετάσεις λήψης τίτλου ιατρικής ειδικότητας

Οι πανελλαδικές εξετάσεις λήψης τίτλου ιατρικής ειδικότητας

Κύριε διευθυντά
Πρόσφατα το υπουργείο Υγείας καθιέρωσε νέο σύστημα διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Καθιέρωσε πανελλαδικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που θα είναι μόνο στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, παύοντας τη λειτουργία των υπόλοιπων εξεταστικών επιτροπών στην Περιφέρεια της Ελλάδας.

Με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές στο σύστημα προτείνω τα ακόλουθα:

1) Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη να ορίζεται από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας.

2) Η θεματολογία των εξετάσεων να επιλέγεται από διακεκριμένους Ελληνες ιατρούς που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η σύνθεση της επιτροπής θα ορίζεται από διακομματική επιτροπή της Βουλής, υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας.

Η θεματολογία να περιλαμβάνει:

α) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

β) Θέματα προς ανάπτυξη.

γ) Κλινικά περιστατικά όπου θα εξετάζεται η κριτική ικανότητα.

3) Τα γραπτά να βαθμολογούνται από τους Ελληνες ιατρούς του εξωτερικού. Θα αποκρύπτονται τα στοιχεία του εξεταζόμενου κατά τα πρότυπα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια. Ελάχιστο ποσοστό επιτυχόντων 30%, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος νέων επιστημόνων. Το 10% των επιτυχόντων (όσοι έχουν επιτύχει τις υψηλότερες βαθμολογίες) να λαμβάνουν υποτροφία για να συνεχίσουν τη μετεκπαίδευσή τους σε κέντρα του εξωτερικού. Κατά συνέπεια οι εξετάσεις δεν θα πιστοποιούν απλά τις γνώσεις του εξεταζόμενου, αλλά θα αναδεικνύουν τους ικανότερους για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη διαρκώς εξελίσσεται, η συνεχής μετεκπαίδευση είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου ο νέος επιστήμονας να παραμείνει στον πυρήνα των εξελίξεων. Κατά συνέπεια οι εξετάσεις λήψης τίτλου ιατρικής ειδικότητας θα αποτελέσουν το έναυσμα για μια πληρέστερη και εις βάθος σπουδή του γνωστικού αντικειμένου με την προοπτική της λήψης υποτροφίας.

Ολοκληρώνοντας επισημαίνεται η ανάγκη η νέα γενιά επιστημόνων και ειδικά οι ιατροί να γαλουχηθούν με τα ιδανικά της αξιοκρατίας αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού.