ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα βασιλικά κτήματα και περί εμπάθειας

Κύριε διευθυντά
Αναφερόμενος στο άρθρο του δημοσιογράφου σας κ. Γιώργου Λιάλιου στο φύλλο της 24/8/2021 σχετικώς με τα βασιλικά κτήματα, έχω να επισημάνω ότι είναι πολύ λυπηρό να διαχέεται τόση εμπάθεια από την εφημερίδα του Γεωργίου και της Ελένης Βλάχου κατά της βασιλικής οικογενείας. Δεν αρκεί ότι το ελληνικό κράτος υφήρπασε την προσωπική περιουσία του βασιλέως, επιπλέον καλείται το ΥΠΠΟ να σχολιάζει και τα κακά που επισώρευσε η δυναστεία στη χώρα. Οπως ο διπλασιασμός του εδάφους της κατά τους δύο βαλκανικούς πολέμους, το έπος του 1940, η αντίστασις του Γεωργίου Β΄ κατά του άξονος και η συντριβή του ξενοκίνητου κομμουνισμού το 1949.