ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η υποβάθμιση του ΜΙΕΤ

Κύριε διευθυντά
Ως δόκιμος μεταφραστής έργων κλασικής λατινικής λογοτεχνίας θα ήθελα να εκφράσω τη διαμαρτυρία μου για την εκ μέρους της παρούσας κυβέρνησης πρωτοφανή υποβάθμιση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και ειδικότερα του εκλεκτού εκδοτικού προγράμματος, το οποίο στη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας έχει καλύψει απίστευτης έκτασης βιβλιογραφικά κενά σε πάμπολλους τομείς των ανθρωπιστικών σπουδών. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν από πρώτο χέρι την τεράστια συνεισφορά του ΜΙΕΤ στην ποιοτική ανόρθωση της γενικής παιδείας στην Ελλάδα, ώστε η δική μου γενιά να θεωρείται σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές τυχερή που έμαθε γράμματα 
από τις εκδόσεις του.

Εξ όσων γνωρίζω, η εκδοτική δραστηριότητα πνέει προς το παρόν τα λοίσθια. Εκδοτικές προτάσεις από το 2020 και το 2021 δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη, έργα τα οποία βρίσκονταν στο τελικό στάδιο των διορθώσεων αποσύρονται και εκδίδονται αλλού, η επιτροπή εκδόσεων έχει να συνεδριάσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Υπεύθυνες γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είναι η υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος και διαρθρωτικές αλλαγές (κυρίως ο διορισμός νέου διευθυντή), η τακτοποίηση των οποίων χρονίζει αδικαιολόγητα. Επιπλέον, εκφράζεται η υποψία από έγκυρα χείλη ότι τα επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί να αλλάξει εκ βάθρων ο μορφωτικός χαρακτήρας του Ιδρύματος με περιορισμό του εκδοτικού προγράμματος και μετατόπιση του κέντρου βάρους από τις ανθρωπιστικές επιστήμες (φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία κ.τ.λ.) σε εκδόσεις και δραστηριότητες που υπόσχονται μεγαλύτερα εμπορικά κέρδη, με προφανή σκοπό την οικονομική αυτοδιαχειρισιμότητα του Ιδρύματος. Αν συμβεί αυτό, δεν βλέπω ποιος εκδότης θα είναι πρόθυμος στο μέλλον να εκδώσει π.χ. ποιοτικά βιβλία αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος.

Νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση, η οποία αρέσκεται να προσφέρει κυρίως σε ρητορικό επίπεδο την υποστήριξή της στις απειλούμενες ανθρωπιστικές σπουδές και δυστυχώς μόνο δειλά βήματα –π.χ. η μέχρις ώρας πρόχειρη επαναφορά της διδασκαλίας των Λατινικών στο σχολείο– κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, έχει την εθνική υποχρέωση να υποστηρίξει άμεσα το Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα και δημιουργικά το κοινωφελές μορφωτικό έργο του.