ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Παρά τω…» και Δόξα τω Θεώ…

Κύριε διευθυντά 
Στην «Η Καθημερινή» – Newsletter της 13-8-2021 διαβάσαμε τα εξής: 

α) «Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ιωάννης Οικονόμου είναι παντρεμένος με την ψυχολόγο…».

β) «Ο έως σήμερα γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός στον πρωθυπουργό με αρμοδιότητα… Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες».

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε δύο σχόλια:

1. Οι άνδρες είναι δυνατόν να είναι έγγαμοι ή νυμφευμένοι. Οχι παντρεμένοι. Παντρεμένες είναι δυνατόν να είναι μόνον οι γυναίκες, εάν το επιθυμούν. Μετά τον γάμο τους, παλαιότερα εκαλούντο ύπανδροι γυναίκες.

2. Η δοτική πτώση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον γραπτό και στον προφορικό λόγο στην ελληνική γλώσσα. Από αυτήν μεταπήδησε και σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Στη ρωσική γλώσσα χρησιμοποιείται η δοτική πτώση ευρύτατα ακόμη τόσο στην ομιλία όσο και στη γραφή. 

Αν ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός «στον πρωθυπουργό» και όχι «παρά τω πρωθυπουργώ», ας εξαφανίσουμε και τη ρήση «Δόξα τω Θεώ» επειδή μας θυμίζει τη δοτική πτώση που πολλοί «εγγράμματοι» μισούν. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να συμβεί στην «Καθημερινή».