ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ΔΕΔΔΗΕ με σήμα τη χελώνα;

Κύριε διευθυντά 
Πεπεισμένος ότι δεν είμαι ο μόνος που αφορά η περίπτωση που αναφέρω, ανατρέχω στη δημοσιοποίησή της μη έχοντας άλλον τρόπο αίσιας επίλυσης μιας υπόθεσης που ξεκινάει στις 30 Ιουνίου 2021. Την ημέρα εκείνη πράγματι απέστειλα ηλεκτρονικώς στον ΔΕΔΔΗΕ όσα στοιχεία μου ζητήθηκε να προσκομίσω ώστε να αρχίσω να λαμβάνω λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος: τον αριθμό παροχής του μετρητή, αντίγραφο της συμβάσεώς μου με τη ΔΕΗ (που υπογράφηκε στις 25/6) και υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου που έκαμε την εγκατάσταση στο διαμέρισμα. Επιπροσθέτως, έστειλα τον αριθμό του κινητού μου καθώς και την ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Στις 20 Αυγούστου ανανέωσα το αίτημά μου και πάλι ηλεκτρονικώς και ακολούθως έστειλα ξανά έως τις 26/8, δύο φορές ένα προς ένα όλα τα έγγραφα, όπως δις μου ζητήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω e-mail. Μη έχοντας ανταπόκριση, μετέβην στις 20 Σεπτεμβρίου προσωπικώς στην έδρα του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μυλλέρου 11, όπου στην είσοδο λεγεώνα πολιτών σαφώς πιο εκδηλωτικών, είχε το ίδιο αίτημα με εμένα και διακατεχόταν από την ίδια αγωνία και οργή.

Κατέθεσα στον κλητήρα –διότι η πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου απαγορευόταν λόγω πανδημίας– όλα τα έγγραφα και καθώς ηρνείτο αυτός να παραλάβει αντίγραφα, αναγκάσθηκα να εσωκλείσω στον φάκελο τα πρωτότυπα… Ουδέν αποτέλεσμα. Διαμαρτυρήθηκα στον ΔΕΔΔΗΕ εκθέτοντας τα παραπάνω στις 28 Σεπτεμβρίου. Εκτοτε και πάλι σιγή, με αποτέλεσμα –εν απογνώσει πλέον– να καταφύγω στην παρούσα επιστολή στις 4 Οκτωβρίου.