ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Σκιώδεις» πινακίδες οχημάτων και κάμερες

Κύριε διευθυντά
Πολύ καίρια η παρατήρηση του επιστολογράφου σας (και ομοτέχνου μου πολιτικού μηχανικού) κ. Γιώργου Εβελιν σχετικά με την ανοχή των αρμοδίων στις «σκιώδεις» πινακίδες οχημάτων («Καθημερινή», 9.10.2021), δηλαδή τις πινακίδες με τις φιμέ επικαλύψεις, που, σε ακραίες περιπτώσεις, τις καθιστούν απόλυτα μη αναγνώσιμες. Μόνο που ο στόχος τους δεν είναι αποκλειστικά η αποφυγή της καταγραφής των έπειτα από ατυχήματα/δυστυχήματα, αλλά και η μείωση της δυνατότητας ταυτοποίησής των ύστερα από καταγραφή των από κάμερες ελέγχου γενικότερα (όπως από κάμερες εισόδων/εξόδων χώρων στάθμευσης, από κάμερες ασφαλείας, από κάμερες διέλευσης διοδίων κ.λπ.). Λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης με το θέμα γνωρίζω ότι οι προμηθευτές καμερών εκτιμούν γενικά πως η αναγνωσιμότητα των ελληνικών πινακίδων είναι κατά περίπου 10% μικρότερη των αντίστοιχων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις φιμέ επικαλύψεις. Οφείλεται π.χ. και στις κατεστραμμένες από σύγκρουση πινακίδες που (κακώς) δεν επισκευάζονται όπως το υπόλοιπο όχημα, στις λασπωμένες πινακίδες που αφήνονται έτσι ενώ συχνά το υπόλοιπο όχημα έχει καθαριστεί, στις πινακίδες που καλύπτονται κατά ένα μέρος από κοτσαδόρους, στηρίγματα μεταφοράς ποδηλάτων (πίσω) ή ενισχυμένων προφυλακτήρων (μπρος), τρίψιμο με ειδικό γυαλόχαρτο(;) είτε των αριθμών για να ξεθωριάσουν και να μη διακρίνονται από την υπόλοιπη επιφάνεια των πινακίδων ή τρίψιμο της υπόλοιπης επιφάνειας για να γκριζάρει και να γίνει δυσδιάκριτη η διαφορά των αριθμών (κάτι πολύ συχνό σε πινακίδες ταξί, στις οποίες η σκοπιμότητα αναδεικνύεται από το επιλεγμένο μέρος της επιφάνειας που έχει υποστεί μεταβολή) κ.λπ. Ανάλογη δε ανοχή επιδεικνύεται και στα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες ή με μία από τις δύο.

Αν λοιπόν, όπως επαγγέλλονται οι αρμόδιοι, σκοπεύουν να εγκαταστήσουν κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας, η ανοχή προς όλες αυτές τις πρακτικές πρέπει να σταματήσει και, αντίθετα, να επιδειχθεί μεγάλη αυστηρότητα. Δεν είναι δύσκολο. Ειδάλλως θα χωριστούν ακόμα μια φορά οι Ελληνες σε «κορόιδα» (που θα υφίστανται τις συνέπειες) και «σαΐνια» (που θα επαίρονται για τη μαγκιά τους). Με ευθύνη της Πολιτείας!