ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Λερναία Υδρα του κυκλοφοριακού

Κύριε διευθυντά
Προκαλούν απορίες τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας. Εξαγγέλλεται η επιστροφή του δακτυλίου, ενός μέτρου που πολύ λίγα οφέλη πρόσφερε στο παρελθόν, ενώ αντιθέτως πολλά δεινά συσσώρευσε, όπως π.χ. την ώθηση των πολιτών στην κατοχή δύο αυτοκινήτων εκ των οποίων το ένα παρέμενε παρκαρισμένο στον δρόμο καθημερινά προκειμένου να κυκλοφορήσει την επόμενη ημέρα. Ευτυχώς, με το πλήρωμα του χρόνου ακυρώθηκε ατύπως αυτό το μέτρο, κυρίως λόγω της προσθήκης στις εξαιρέσεις των απειράριθμων κατηγοριών αυτοκινήτων, έως και έκδοσης χιλιάδων ειδικών αδειών, με αποτέλεσμα να καταστεί ανέφικτη για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους  η αστυνόμευσή του.  Πέραν της εν τω μεταξύ αύξησης του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων  ήλθε και η πανδημία, η οποία υποχρέωσε τους πολίτες να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντί αυτών να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα. Ετσι φτάσαμε στα όρια της χωρητικότητας των δρόμων της πόλης μας. Η επαναφορά του δακτυλίου εξαγγέλθηκε αρχικά σαν μέτρο που με την αυστηρή εφαρμογή του θα μείωνε τον κυκλοφοριακό φόρτο, όμως στη συνέχεια ανακοινώθηκαν εξαιρέσεις πάσης φύσεως κατηγοριών αυτοκινήτων, με βέβαιο αποτέλεσμα και πάλι την αυτοκατάργησή του. Οι λύσεις για το κυκλοφοριακό πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στη βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, στην εξάλειψη των  πάσης φύσεως εμποδίων της ομαλής ροής της κυκλοφορίας, όπως είναι π.χ. τα  περιττά ή ασυντόνιστα φανάρια, στην κατασκευή ανισόπεδων κόμβων, στην αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης των αυτοκινήτων που καταλαμβάνουν χρήσιμο πλάτος των οδών με ταυτόχρονη ενθάρρυνση δημιουργίας πολλών και προσιτών οικονομικά δημόσιων χώρων στάθμευσης, με διαπλατύνσεις των οδών όπου αυτό είναι δυνατό και όχι βέβαια με μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας, με διασπορά των ωραρίων εργασίας, με αποκέντρωση των ζωτικών λειτουργιών της πολιτείας κ.λπ. Φυσικά αυτές οι δράσεις απαιτούν χρόνο, καλή προετοιμασία και συντονισμό, είναι όμως αποτελεσματικότερες  από την πρόχειρη εφαρμογή του ατυχούς μέτρου του δακτυλίου, που ενώ ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε να το  αξιοποιήσουμε για τη μείωση του αριθμού των αυτοκινήτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, τελικά το εφαρμόζουμε με… περιβαλλοντικά κριτήρια.