ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Πάγαινε σκέφτοντας» αλλά όταν γράφουμε…

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της 3ης Νοεμβρίου η «Κ» φιλοξενεί τέσσερα γράμματα αναγνωστών, όλα αφιερωμένα στην Παιδεία, τέκνο της οποίας είναι και η ορθοέπεια. Εμπληκτος, λοιπόν, στην έκτη σελίδα διαβάζω: «ο αρμόδιος υπουργός βιάστηκε απαράδεκτα (…) να υπερασπιστεί τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, επισκέπτοντάς τους (η αραιογράφηση δική μου) στη ΓΑΔΑ».

Ο πάλαι ποτέ συμπολίτης μου Γιάννης Σκαρίμπας, όπως αναμαρτήτως έγραφε «πάγαινε σκέφτοντας», εξίσου αλάθητα θα σκάρωνε και το «επισκέφτοντας τον φίλο μου». Εντούτοις η γλωσσική ελευθερία του Σκαρίμπα είναι απαγορευμένη απολύτως σε πανεπιστημιακούς καθηγητές. Στη σελίδα 12, πρώτη στήλη και παράγραφος, ξανασκοντάφτω: «Μάλιστα, κάποιες φορές απορεί, μετά περιφρονήσεως, πώς δύναται να υπάρχουν οι υπόλοιποι [μικρόκοσμοι] για τους οποίους…».

Δεν κατόρθωσα να εντοπίσω στα λεξικά απρόσωπο ρηματικό τύπο δύναται (: είναι δυνατόν). Προσθέτω ότι στο τέλος της δεύτερης παραγράφου της ίδιας στήλης το «Απολογούμαι [: ζητώ συγγνώμη] για την άγνοιά μου» είναι ανελλήνιστο, αλλά συγχωρητέο γιατί προφανώς ο συντάκτης είναι νεαρός και μαθητευόμενος.