ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ενσημα, εύσημα και… μπερδέματα

Κύριε διευθυντά
Σύμφωνα με τα επίσημα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας η λέξη ένσημα (σπανιότερα στον ενικό) δηλώνει τις μονάδες, σε σχήμα γραμματοσήμου, που αποδεικνύουν την καταβολή εισφορών σε φορολογικά ταμεία – ασφαλιστικά ένσημα, ένσημα ασφαλιστικής εισφοράς (πρβλ. χαρτόσημα). Αντίθετα, η λέξη εύσημα (σπανιότερα στον ενικό) σημαίνει τη δημόσια αναγνώριση της προσφοράς ή της αξίας κάποιου (τιμητικά παράσημα). Π.χ. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε τα εύσημα στις Ενοπλες Δυνάμεις. Η Πολιτεία του απέδωσε εύσημα για το κοινωνικό του έργο.

Η λεπτή αυτή διαφορά ανάμεσα στις δύο λέξεις, με δεύτερο συνθετικό το σήμα, προκαλεί, ενίοτε, σύγχυση στους ομιλητές που αναφέρουν εσφαλμένα την έκφραση, όπως πρόσφατα ακούσθηκε δύο φορές, από τα χείλη διακεκριμένης πολιτικού (lapsus linguae): θα πρέπει να αποδώσουμε τα ένσημα (sic!) στον βουλευτή της αντίθετης παράταξης για την επικείμενη συνεργασία.