ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η «μεταφορά μάθησης» στα νέα προγράμματα

Kύριε διευθυντά
Τα νέα, σχεδιαζόμενα προγράμματα σπουδών ακολουθούν επιτέλους το από 20ετίας ευρωπαϊκό σχέδιο που στοχεύει περισσότερο στα αποτελέσματα της μάθησης (learning outcomes) και όχι απαραίτητα στην πλήρη κάλυψη της διδακτέας ύλης. Σε αυτό το σχέδιο κυριαρχεί η λεγόμενη παιδαγωγική της μεταφοράς της μάθησης. Η «μεταφορά μάθησης», ως η πλέον σύγχρονη παιδαγωγική στον 21ο αιώνα, αποτελεί τον κύριο στόχο κάθε διδασκαλίας στο σχολείο και όχι η διδακτέα ύλη (που ενδεχομένως μπορεί να είναι ανεξάντλητη), διότι όσοι διδάσκουν μπορούν να καλύψουν μόνο ένα μικρό μέρος της σχετικής ύλης που αναλογεί. Η μεταφορά μάθησης σημαίνει τη χρησιμοποίηση ήδη κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέες καταστάσεις μάθησης και επίλυσης προβλημάτων και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο δύσκολη αποστολή των εκπαιδευτικών, διότι πρέπει να καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να μάθουν μόνοι τους πολύ περισσότερα από εκείνα που θα μπορούσαν να μάθουν ποτέ από αυτούς. Προφανώς η μετάβαση στη νέα διδασκαλία θα έχει δυσκολίες διότι πρέπει να αντιμετωπίσει το κατεστημένο σύνδρομο «διδακτέα – εξεταστέα ύλη». Γι’ αυτό άλλωστε κάποιοι εκπαιδευτικοί αγχώνονται για να καλύψουν την ύλη του μαθήματος και παραπονιούνται ότι δεν φτάνουν οι ώρες! Σε αυτή την περίπτωση προφανώς συμβιβάζεται η ποιότητα καθώς και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.